© 2014 by BLIND BOOKS EDICIONS
 

 

Bases del I Concurs de ressenyes breus, Blind Books Edicions 2015.

 

1. Convocatòria: Aquest concurs el convoca l'editorial Blind Books.

 

2. Tema: Ressenya d'un dels dos poemaris il·lustrats de l'editorial Blind Books:

 

<< Metres quadrats d'Oriol Prat Altimira

o bé

<< Per l'inquilí anterior de Xènia Dyakonova

 

3. Termini de presentació: S’obre el termini el dia 2 de novembre de 2015 a les 00:00h, i la data màxima de presentació serà el dia 1 de desembre fins les 23:59 hores. Es considerarà la data d’enviament del correu electrònic com a data de presentació.

 

4. Normes de participació:

 

< S’hi pot presentar qualsevol lector que vulgui fer un comentari crític d'un dels dos poemaris (o de tots dos) mitjançant el format d'una ressenya.

< Els originals han de ser inèdits.

< Cada autor podrà presentar un màxim d'una ressenya per llibre. La llengua del text pot ser català o castellà i l’extensió màxima de cada ressenya és de 4.200 caràcters amb espais.

< És obligatori que la ressenya contingui com a mínim dues virtuts del llibre i com a mínim dues mancances: en cas que no es vulguin indicar dues mancances, se'ls podrà substituir per dos suggeriments, dues propostes de millora, que es poden referir tant al text del poemari com a l'edició o a les il·lustracions.

< Independentment dels judicis de valor que es facin a la ressenya, que no influiran en el veredicte, el jurat valorarà la claredat de la redacció, la solidesa dels arguments exposats i l'elegància de l'estil.

< Qualsevol ressenya que no compleixi aquestes condicions quedarà descartada.

< La presentació de la ressenya al concurs implica l’acceptació de les bases.

 

5. Presentació:

 

< Caldrà enviar la ressenya per correu electrònic a l’adreça helloblindbooks@gmail.com posant a l’assumpte del correu el títol de la ressenya adjunta al mateix e-mail, i al cos del correu les dades personals del participant: nom, cognom, e-mail i telèfon.

< S’haurà d’adjuntar al correu l'arxiu amb la ressenya que presenteu en format Word (.doc) amb el mateix títol que heu especificat al títol del correu. En cas de voler signar amb pseudònim ho heu d'especificar al cos del correu.

 

6. Composició del Jurat: Seran membres de l'equip gestor de l'editorial i una persona designada per la direcció de Blind Books.

 

7. Premis: Difusió de la ressenya guanyadora i de la figura del guanyador al blog, web i Facebook de l'editorial, un lot de 5 llibres valorats en 50 Euros i un abonament anual de 10 entrades per a la Filmoteca de Catalunya.

 

8. Comunicació del guanyador: La comunicació de la ressenya guanyadora i la seva lectura, així com l'entrega dels premis, es farà la nit del 11 de desembre durant la Blind Books Party que tindrà lloc al bar Heliogàbal. Si un guanyador no compleix totes les condicions esmentades, el següent escrit més ben valorat serà considerat el guanyador, i així successivament.

 

9. Drets d’autor: La publicació de la ressenya guanyadora es donarà a conèixer a través de les xarxes socials de Blind Books Edicions. Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’organització.

 

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a l'editorial: helloblindbooks@gmail.com

 

 

 

 

 

 

<